NDER THE SKY

RẰM TẾT TRUNG THU
Lễ Hội Văn Hóa...

Ngày 17 tháng Chín, 2016 

Từ 5g chiều đến 11g khuya

FIRST PLAZA – NORCROSS, GA 

VUI CHƠI, CÁC MÓN ĂN & THỨC UỐNG